Kulturpriset 2018

Runo Elgh får kulturpriset 2018 för sitt mångåriga engagemang i stadens teaterliv; han blev Trollhättans Teaterförenings förste ordförande 1966. I dag har Runo lämnat över ordförandeposten, men han är fortfarande aktiv i styrelsen och en kraft att räkna med inom stadens teater- och kulturliv, heter det i motiveringen.